Vision Map I by Rashaun Kartak

Vision Map I

sharpie marker on mylar, mounted on plexiglass, 19 x 14"